O společnosti

V rámci činnosti primárně poskytujeme služby týkající se komplexní realizací projektů a zakázek na klíč v návaznosti na financování z veřejných zdrojů, proto se také snažíme být tím nejlepším etanolem na trhu s dotacemi, přičemž náš tým tvoří více než 35 odborníků s dlouholetými zkušenostmi. Věříme, že budete překvapeni kvalitou poskytovaných služeb. 


POSKYTOVANÉ SLUŽBY 

Dotační služby

Investiční záměr

Vyhodnocení vhodné dotace

Koordinační činnost

Zpracování žádosti o podporu z veřejných fondů

Závěrečné vyúčtování akce

Zpracování monitorovacích zpráv 


Projekční služby

Vizualizace

Projektová studie

Tvorba/aktualizace Projektové dokumentace pro územní řízení

Tvorba/aktualizace Projektové dokumentace pro stavební povolení

Architektonické služby

Povinné přílohy

Studie proveditelnosti

Energetický audit

Bezpečnostní audit

Projektový záměr

Investiční záměr

Inženýrská činnost

Geodetické zaměření

Územní řízení

Stavební povolení

Jednání s dotčenými orgány

Výběrové řízení

Stavební dozor investora

Stavební činnost

Subdodávky stav. prací 

Lektorská činnost

Profesionální školení managementu výrobních a obchodních firem

Management a řízení obchodu

Management a řízení projektů

Obecné IT


ZAMĚŘENÍ SPOLEČNOSTI

  • ENERGETICKY RENTABILNÍ PROJEKTY PRO PODNIKATELE
  • EKONOMICKY HOSPODÁRNÉ ŘEŠENÍ DOPRAVNÍCH STAVEB
  • BUDOVÁNÍ OBČANSKÉ VYBAVENOSTI 
  • REVITALIZACE OBJEKTŮ "BROWNFIELDS"
  • PODPORA SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ A ROZVOJE SPORTU V OBCÍCH 
  • ZVYŠOVÁNÍ HODNOTY LIDSKÝCH ZDROJŮ 
  • APLIKACE PROGRAMŮ K ZDOKONALENÍ EFEKTIVITY PRÁCE V TÝMUSpolupracujeme: